آمده ایم تا فضای دیجیتال ایران زمین را متحول کنیم ...


آیان را
بیشتر بشناسید


در آیان هر کاری می کنیم معتقد به این هستیم که باید وضعیت موجود را به چالش بکشیم. بر این باور هستیم که باید متفاوت فکر کرد.


  • ما نماینده فروش نیستیم، ما به ارائه راهکار برای مسائل حوزه زیر ساخت های IT می پردازیم.
  • در عصر دیجیتال، هویت بِرند را با وب سایت نشان می دهند. طراحی وب سایت های شرکتی، فروشگاهی و شخصی خود را به آیان بسپارید.
  • ما به تحقیق و تحلیل بازار در حال رشد، برای کسب اطلاعات مربوط به تجارت شما جهت بهبود کیفیت تجربه کاربری مشتریان و رونق کسب و کار شما می پردازیم.
  • ما به زیرساخت های فناوری اطلاعات شما اجازه می دهیم تا با مشتریان، کارمندان، تأمین کنندگان، رسانه ها و تیم مدیریتی ارتباط یکپارچه برقرار کند.
cogwheel

ارائه راهکار در حوزه IT

ما نماینده فروش نیستیم ما به ارائه راهکار برای مسائل حوزه زیر ساخت های IT می پردازیم.
طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

در عصر دیجیتال، هویت بِرند را با وب سایت نشان می دهند. طراحی وب سایت های شرکتی، فروشگاهی و شخصی خود را به آیان بسپارید.
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

ما به تحقیق و تحلیل بازار در حال رشد، برای کسب اطلاعات مربوط به تجارت شما جهت بهبود کیفیت تجربه کاربری مشتریان و رونق کسب و کار شما می پردازیم.
طراحی و توسعه نرم افزار

توسعه نرم افزار های کاربردی

ما به زیرساخت های فناوری اطلاعات شما اجازه می دهیم تا با مشتریان، کارمندان، تأمین کنندگان، رسانه ها و تیم مدیریتی ارتباط یکپارچه برقرار کند.

نیاز به کمک و مشاوره دارید؟
با آیان در تماس باشید